... řešení spolehlivých sítí

silnoproud a mar

Pro oblast silnoproudé elektrotechniky a oblast měření a regulace spolupracujeme s našimi obchodními partnery a poskytujeme:

  • elektromontážní práce včetně dodávek od zařízení staveniště, VN přípojky, trafostanice, energocentra včetně náhradního zdroje, kabeláže, rozvaděčů NN, osvětlení, motorické instalace, výchozí revize a projektů skutečného stavu
  • dodávky a montáže osvětlovacích soustav včetně halogenového osvětlení, zářivkových trubicových systémů, lištových rozvodů pro reflektory, apod.
  • dodávky a montáže kabelových rozvodů
  • dodávka a montáž rozvaděčů NN
  • montáže, rekonstrukce, opravy a údržba elektroinstalací
  • revize elektrozařízení a odstraňování závad elektro, servisní opravy
  • světelnotechnické studie denního a umělého osvětlení včetně ekonomického rozboru
  • zpracování projektové dokumentace světelno-technologických rozvodů a trafostanic do 22 kV
  • měření umělého osvětlení pro kolaudační rozhodnutí, nebo proměření pro potřeby hygieny

Pro bližší informace o nabízených službách prosím kontaktujte naše obchodní oddělení: obchod@cubenet.cz.